2013. gada 7. oktobris

Informējam, ka “Reader’s Digest” pārstāvis Latvijā SIA “RD Baltic” pievienojies iniciatīvai “Godīgs eiro ieviesējs”!
“Godīgs eiro ieviesējs” ir uzņēmēju iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt godprātīgu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijā.

Uzņēmējiem un valstij iesaistoties šī mērķa iedzīvināšanā Latvijas uzņēmējdarbības vidē, Latvijas iedzīvotāji tiks aizsargāti pret nepamatotu cenu celšanos eiro ieviešanas procesā. Uzņēmēju pievienošanās memorandam ir brīvprātīga un ar pievienošanās brīdi uzņēmējs saviem klientiem un sadarbības partneriem apliecina godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi un šī memoranda pamatprincipu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbā.

Uzņēmumi, kas atbalsta iniciatīvu, apņemas:
– neizmantot eiro ieviešanu preču un pakalpojumu cenu celšanai;
– visām precēm un pakalpojumiem norādīt skaidras un nepārprotamas cenas latos un eiro cenu paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. jūnijam;
– nodrošināt godīgu cenu pārrēķinu no latiem uz eiro, ievērojot oficiālo valūtas maiņas kursu 1 EUR = 0.702804 LVL un cenu matemātiskas noapaļošanas principus, kā arī ar cenu pārrēķinu un norādīšanu saistītos likumdošanas aktus;

Vairāk informācijas par iniciatīvu meklējiet interneta mājaslapā https://www.godigseiroieviesejs.lv/

×