2018. g. 1. oktobrī

Spēles “Grand Prix” Veiksmīgā skaitļa balvas – 500 EUR – ieguvējs ir apbalvots!
Svinīgā atmosfērā “RD Baltic” birojā balvas ieguvējam Indulim Ēvaldam no Liepājas tika pasniegts uzvarētāju sertifikāts.

Veiksmīgā skaitļa balvas ieguvējs Indulis Ēvalds ar saņemto uzvarētāju sertifikātu
Veiksmīgā skaitļa balvas ieguvējs Indulis Ēvalds ar saņemto uzvarētāju sertifikātu

×