BALVAS "Grand Prix #17" balvu saraksts
Lielā balva*
1
40 000 EUR
Lojalitātes balva*
1
No 1000 EUR līdz 5000 EUR
Speciālbalva**
2
Katra 15 000 EUR apmērā

*Šīs balvas var iegūt ikviens, kurš oficiālajos noteikumos noteiktajos termiņos saņem dalības dokumentus un atbildi noteiktā formā iesniedz spēles organizatoriem. Lai izmantotu iespēju iegūt kādu no šīm balvām, nav jāpasūta piedāvātās preces.

** Šīs balvas var iegūt ikviens, kurš oficiālajos noteikumos noteiktajos termiņos saņem dalības dokumentus, atbildi noteiktā formā iesniedz loterijas organizatoriem, paužot vēlmi iegādāties piedāvātās preces. Lai izmantotu iespēju laimēt kādu no šīm balvām, ir jāveic pasūtīto preču apmaksa.

 

Visi balvu fonda līdzekļi ir rezervēti īpašā bankas kontā.

Vairāk par mūsu balvām
Lielā balva

Naudas balva, kuru saņem spēles Lielās balvas ieguvējs. Balva tiek izmaksāta vienā maksājumā vai pa daļām, atkarībā no balvas ieguvēja vēlmēm.

Lojalitātes balva

Balva, ko iegūst Lielās balvas uzvarētājs, ja spēles dokumenti tiek nosūtīti atpakaļ 7 dienu laikā no brīža, kad dalībnieks tos saņēmis (ar nosacījumu, ka konkrētā piedāvājuma ietvaros ir paredzēta Lojalitātes balva ). Lojalitātes balva (naudas balvas apmērs vai prece un tās vērtība) tiek detalizēti aprakstīta reklāmas materiālos katra konkrētā piedāvājuma ietvaros. Atkarībā no piedāvājuma Lojalitātes balva ir naudas balva no 1000 līdz 5000 EUR apmērā vai prece no 1000 līdz 5000 EUR vērtībā. Lojalitātes balvas veids un vērtība, ko saņems Lielās balvas uzvarētājs, būs atkarīga no piedāvājuma, kura ietvaros piešķirts Lielo balvu ieguvušais spēles dalības numurs.

Speciālbalva

Preču pirkuma loterijas balva, kurā piedalīties var tikai piedāvāto preču pircēji. Speciālbalvas apmērs ir 15 000 EUR – balva laimētājam tiek izmaksāta vienā maksājumā vai pa daļām, atkarībā no laimētāja vēlmēm. Dalību Speciālbalvas loterijā var pieteikt, veicot apmaksu par pasūtītajām precēm.

Jūs varat pieteikties spēlei “Grand Prix”!
Lai izteiktu vēlmi piedalīties spēlē “Grand Prix”, spiediet uz pogas "Pieteikties!" un aizpildiet pieteikuma formu. Pieteikties!
×

    Pieteikums spēlei "Grand Prix"